MALAYSIAN PHARMACISTS SOCIETY

Home


Malaysian Pharmacists Society (MPS) berperanan untuk meluluskan permohonan pendaftaran sebagai Pengendali mQuit. Kemudahan portal/sistem JomQuit ini membolehkan pihak MPS untuk menerima borang permohonan secara online, meneliti dan memberi kelulusan (atau sebaliknya). Hanya selepas kelulusan diberi oleh MPS, Pengendali mQuit akan dapat berperanan aktif menerima, mengatur temujanji dan memberi khidmat nasihat dan rawatan kepada Klien.


MPS melalui JomQuit ini juga akan dapat memantau aktiviti Pengendali-pengendali mQuit berkaitan program berhenti merokok. Laporan-laporan dan statistiks disediakan untuk tujuan tersebut.

Copyright (c) 2021 Inter Virtual Sdn Bhd. All rights reserved.